Utbildningslösning

Utbildningslösning

För bäst effekt vid utbildningen i Office-programmen bör denna utgå från och ha en stark koppling till den malllösning som används i organisationen, ta upp bakgrunden till denna och kopplingen till viktiga områden som den

svenska dokumentstandarden, tillgänglighet för personer med funktions-nedsättning och till den grafiska profilen.

FORMsofts utbildningsfilmer

Paketet med FORMsofts utbildningsfilmer innehåller dels en allmän del med tre filmer där den svenska dokumentstandarden och kraven på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning gås igenom. Dessutom ges ett prov på hur uppläsning av ett dokument, så kallad talsyntes, kan gå till.


Utbildningarna för respektive program, Word, Excel och PowerPoint, är praktiskt inriktade, vi lär ut hur man skapar dokument, kalkyler och presentationer på ett effektivt sätt utifrån organisationens mallar och de grundläggande funktionerna i programmen – det som man bör veta för en rationell hantering helt enkelt.

Licensavtal

För tillgång till utbildningsfilmerna

tecknas ett licensavtal där villkor för nyttjanderätt etc. regleras.


Kontakta FORMsoft AB för offert!

Distribution utbildningsfilmer

Utbildningsfilmerna ligger på

Techsmiths plattform för filmer,

Screencast, och är således tillgängliga 24/7.


Bakgrund

Filmerna är ursprungligen framtagna

för FORMsofts mallösning som i oktober 2018 övertogs av Visma AB. FORMsoft AB äger dock fortfarande utbildningsfilmerna och rättigheten att marknadsföra dem till kunderna till mallösningen.

FORMsofts utbildningsfilmer består av elva instruktionsfilmer, de flesta kortare än 10 min, med allmän kunskap om dokument, kalkyler och presentationer samt konkreta anvisningar för de olika program där de skapas. Filmerna kan med fördel ingå i introduktionen för nyanställda och är därefter tillgängliga både för ny och befintlig personal.

Översikt filmer


Allmänt

 • SIS Standard
 • Tillgänglighet
 • Prov talsyntes

Word

 • Skapa dokument
 • Skriva in och formatera text
 • Sidorientering
 • Skapa tillgängliga PDF:er

Excel

 • Skapa kalkyl
 • Kalkyl exempel

PowerPoint

 • Skapa presentation
 • Presentation exempel


I de olika exemplen i filmerna används mallar från den fiktiva kommunen Kommunby. Mallarna är hämtade ur grundpaketet enligt milstolpe 2.1 och inga grafiska anpassningar, förutom användning av Kommunbys logotyp, har gjorts.


Se faktablad utbildningsfilmer (PDF) >>

 

Årsvis erhålls inloggningsuppgifter och lösenord att användas inom organisationen. Lämpligen skapas en länk till filmerna på intranätet.

FORMsoft AB

Ulvsbygatan 24 B

654 64 Karlstad

Kontakt:

E-post info@formsoft.se

Telefon 070-634 27 63

Organisationsnummer:

556761-9837

Innehar F-skattebevis

Copyright © FORMsoft AB