Om oss ...

Om oss

Bakgrund

FORMsoft har drivits som ett aktiebolag sedan juli 2008 och dessförinnan som ett handelsbolag, som erbjudit produkter och tjänster med inriktning mot dokument- och blanketthantering.

Affärsidé

”Erbjuda mallar, utbildning, handböcker, support och tjänster för en rationell och ekonomisk användning av Microsoft Office och OpenOffice/LibreOffice i offentlig och privat verksamhet.”


Mallösningar

Visma Consulting ingick i oktober 2018 ett avtal med FORMsoft AB avseende förvärv av företagets produkter i form av mallösningar och kundrelationer.

OBS! I förvärvet ingick inte FORMsoft produkter i form av utbildningsfilmer som fortsatt ägs och marknadsförs till kunderna till mallösningen.

Utbildning

Vi anser att

  • det bör vara en självklarhet att användare i en organisation erbjuds utbildning i de  mallar som ska användas och utgångspunkterna för dessa i form av dokumentstandard, tillgänglighetsarbetet och organisationens  grafiska uttryck.
  • det är mycket viktigt att information om grundläggande funktionalitet, t ex för formatering av text ges så att tillgängliga dokument skapas.
  • utbildning måste erbjudas kontinuerligt, för befintlig personal men också ingå som ett moment i introduktionen för nyanställda, och helst vara tillgänglig 24/7.

FORMsoft AB

Ulvsbygatan 24 B

654 64 Karlstad

Kontakt:

E-post info@formsoft.se

Telefon 070-634 27 63

Organisationsnummer:

556761-9837

Innehar F-skattebevis

Copyright © FORMsoft AB