Dokumentstandard

Dokumentytan består av en informationsyta och omgivande marginaler.

 

Informationsytan delas i sin tur upp i fält, det gör att samma typ av information alltid återfinns på samma plats i dokumentet (man behöver inte leta). Dessa är:

  • Utgivarfält
  • Referensfält
  • Adressfält
  • Meddelandefält
  • Fält för utgivarens fullständiga adressuppgifter

 

Observera att val av teckensnitt och storlek inte definieras i SIS standard, utan här är det den grafiska profilen och läsbarheten som får avgöra valet.

SIS standard – Dokument för kontor

I SS 03 43 21 Dokument för kontor – Utformning definieras följande egenskaper och delar hos ett dokument

  • Dokumentytans indelning
  • Informationsytans indelning i fält
  • Fältens innehåll
  • Tabuleringslägen
  • Placering av text

 

Exempel på dokument enligt SIS Standard:

FORMsoft AB

Ulvsbygatan 24 B

654 64 Karlstad

Kontakt:

E-post info@formsoft.se

Telefon 070-634 27 63

Organisationsnummer:

556761-9837

Innehar F-skattebevis

Copyright © FORMsoft AB